Norges
Miljøvernforbund
inviterer norske
myndigheter
til århundrets
opprydning

Dato: 31.01.2017

Et hav av plast – Norge må ta grep nå!

Plast utgjør en dødelig miljøfare. Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år.

Norges Miljøvernforbund inviterer norske myndigheter til århundrets opprydning.

– Ved å vise handlekraft, kan man få andre land til å følge Norges eksempel, sier Ruben M. Oddekalv, kampanjeleder i Norges Miljøvernforbund.


Et hav av plast

Én million sjøfugl, flere hundre tusen sjøpattedyr, fisk og skilpadder dør på grunn av forsøplingen hvert år, ifølge FNs miljøprogram UNEP. Og utviklingen er urovekkende: Beregninger fra 2010 viser at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Det finnes enorme øyer av plastavfall som flyter rundt på verdenshavene. Noen av ”plastøyene” dekker fire ganger Norges landareal.

– Fugler, fisk, pattedyr og hvaler forveksler biter av plast med naturlig føde og ender opp med en magesekk full i plast. Dette fører til store lidelser for dyrene, som til slutt sulter i hjel, sier Oddekalv.

Han legger til:
– Det er ikke bare vår plikt å rydde opp i plastsøppelet som flyter rundt i verdenshavene, vi må kjempe for et forbud mot bruk av plast og spesielt mikroplast på global basis.

Det finnes enorme øyer av plastavfall som flyter rundt på verdenshavene. Noen av ”plastøyene” dekker fire ganger Norges landareal.

Mikroplast i mennesker

Plastavfall blir til mikroplast etter år med nedbrytning. Mikroplast fremstilles også industrielt til bruk i skrubbekremer og enkelte typer tannpasta. I havet blir den bærer av andre miljøgifter. Overflaten på plastpartiklene tar opp blant annet PCB og DDT. Det forskes på om giftstoffene blir overført til mennesker via matfisk. Bruk av mikroplast i kosmetikkprodukter må forbys over hele verden, krever kampanjelederen.

– Det må innføres et forbud globalt. Miljøgifter vi forbyr i den rike delen av verden, eksporteres ofte til fattige deler av kloden. Da er vi like langt, sier Oddekalv.

Havstrømmene fører plasten til alle verdens kystlinjer.

– Det er påvist både plast og mikroplast i torsk på Vestlandet. Så alle blir berørt av plasten i havet, sier han.

Bruk norske skip

I kampen for et rent hav utfordrer Norges Miljøvernforbund myndighetene. Brevet til Miljødirektoratet begynner slik:

« Norges Miljøvernforbund ( NMF ) krever at den norske regjering straks tar initiativ til en internasjonal stordugnad på verdenshavene for å rydde de enorme mengdene med plast som flyter fritt i store øyer…»

– Norge har mange skip i opplag på grunn av oljekrisen. Disse kan med enkel tilpassing
brukes til å samle opp plastavfallet i havet, sier Oddekalv.

– Kan Norge gjøre dette alene?

– Nei, det er ikke mulig. Dette er et globalt problem, med en global løsning. Men Norge kan være initiativtager og en pådriver for å få fortgang i arbeidet gjennom konkrete tiltak som bruk av norske skip i opplag, sier Oddekalv, som lover å holde  fokus på plastforurensingen fremover:

Norge har mange skip i opplag på grunn av oljekrisen. Disse kan med enkel tilpassing brukes til å samle opp plastavfallet i havet

Krever handling

– Det er bare satt i gang mindre lokale tiltak for å ta opp miljøgiften som flyter rundt i havene og dreper fugl og sjøpattedyr.

– Finnes det ingen lyspunkter?

– Jo, det private prosjektet «The Ocean Cleanup».  Men ulike land og myndigheter kan ikke lenger sitte på gjerdet og vente på at andre skal få til noe, de må på banen selv, slår han fast.

– Dette er en miljøsak vi kan løse hvis det er politisk vilje til stede, sier Oddekalv og legger til:

– Miljøvernforbundet hevder ikke å sitte på alle svarene, men vi vet at handling er det eneste som virker.  Om løsningen er ”tråling”, strandrydding i offentlig regi, eller et lignende tiltak som ”The Ocean Cleanup”, må myndighetene vurdere.

 

Tiltak som fungerer

– Men vi har ikke tid til å utrede dette i hjel. Man må begynne og heller lære underveis. Hvert tonn plastsøppel vi får opp, er et tonn mindre i næringskjeden.

Miljødirektoratet har foretatt beregninger som viser at 8000 tonn mikroplast ender opp i havet fra landbaserte kilder i Norge hvert år. Miljøvernforbundet var i sin tid initiativtager til plastgjenvinning i norske butikker.

– Vi har også laget gjenbrukssystemer og veiledere for hele byggebransjen i Norge. Derfor vet vi at det fungerer, sier Oddekalv.

 


Bli medlem og støtt miljøkampen

Helt til slutt  kommer kampanjelederen med to oppfordringer: Bli med på underskriftskampanjen for rydding av plast i verdenshavene og meld deg inn i  forbundet. Flere medlemmer vil gi større økonomiske muskler i kampen for miljøet i havet. Forbundet vil samtidig holde fokus på miljøvern i lokalsamfunn landet rundt – slik Norges Miljøvernforbund alltid har gjort.

– Plastaksjonen er en viktig sak vi jobber med nå, men vi fortsetter med å ta tak i miljøproblemer i folks nærmiljø. Derfor trenger vi flere medlemmer, og vi har satt i gang en vervekampanje, sier Oddekalv, og avslutter med denne oppfordringen:

– Støtt oss økonomisk. Støtt ditt nærmiljø og kampen for et plastfritt hav. Meld deg inn Norges Miljøvernforbund i dag.