SOM MILJØFADDER FOR TRYGG MAT ER DU MED Å PÅVIRKE FREMTIDEN!

DET NYTTER: EU er på vei mot et totalforbud mot bruk av det kreftfremkallende sprøytemiddelet Roundup!

TRYGG MAT: Er du usikker på maten du og dine barn spiser? Mennesker som utsettes for miljøgifter i mat har høyere risiko enn andre for å få type 2 diabetes. Miljøgifter fører til fedme, hjerte- og karsykdommer og hjerteslag.  Vi krever strengere regelverk for miljøgifter i mat. Vi kjemper mot sprøytemidler i jordbruket og all bruk av genmanipulerte organismer i landbruk og havbruk. Vår innsats gir resultater.