HVA GJØR VI

NMF JOBBER FOR Å PÅVIRKE FREMTIDEN

Miljøet vårt er truet av forurensning, klimautslipp og ødeleggende inngrep. Dyrearter og plantearter utryddes. Det er blitt mer gift i maten. Vi vil snu denne utviklingen. Miljøvernforbundet driver forskning og grensesprengende aksjoner. Vi vinner over 60 prosent av våre saker. Men vi trenger flere som bryr seg. Velkommen som miljøfadder!

Les under om våre fire satsningsområder du er med å påvirke som miljøfadder.