SOM MILJØFADDER FOR KLIMA OG ENERGI ER DU MED Å PÅVIRKE FREMTIDEN!

DET NYTTER: Vi fikk stoppet alle landets sykehusforbrenningsanlegg som gir bedre luft bl.a på Minde i Bergen.

KLIMA OG ENERGI: Global oppvarming er menneskehetens største trussel. Trass i overveldende kunnskap om at klimaendringene er menneskeskapte og viten om hvordan vi skal stanse dem, fortsetter utslippene. Miljøvernforbundet ønsker at bruken av fossilt brennstoff fases ut og erstattes av fornybar energi, blant annet solenergi og geoenergi.  Av hensyn til biologisk mangfold og behovet for urørt natur går vi imot utbygging av vindkraft.