SOM MILJØFADDER FOR LEVENDE HAV ER DU MED Å PÅVIRKE FREMTIDEN!

DET NYTTER: Stoppet dumping av småmakrell i Norge. Norge presser EU til det samme

LEVENDE HAV: Havet er verdens største matfat – og søppelplass. I Nordsjøen er oppdrett og oljevirksomhet de største synderne. Giftstoffer og medisiner samles opp i fisken og ender på middagsbordet. Miljøvernforbundet går mot olje- og gassleting i nordområdene. Vi ønsker bedre overvåking og sterkere reaksjoner mot farlige utslipp i havet. Vår innsats gir resultater.